Grafik tasarım ismindende anlaşıldığı gibi amaca yönelik simgeleri anmalandırarak bir şeyi ifade etme sanatıdır. İnsanlar kendilerini, toplulularınıfı, Firmalarını, takımlarını yada derneklerini ifade etmek için grafiklerden yararlanmışlardır. İşte bu grafiklere yüklenen anlamlar da grafiğin yansıtılmak istendiği oluşumu yansıtması çalışmanın başarısını ve kalitesini ortaya koymaktadır. Bu yüzden Grafik tasarım yapılırken kültürel yapı, amac, yansıtılmak istenen ve hitap ettiği kitle baz alınmalı ve bu kriterlere göre logo tasarımı, kurumsal tasarımı ve diğer görsel tasarımı uygulanmalıdır. Firmalar kurumsal süreçleri boyunca oluşturdukları logoları uzun yıllarca kullanmaktadırlar özellikler günümüzde bile yüz yılı aşkın kullanılan logolar bulunmaktadır fakat tipografi ve logo tasarımının gösterdiği gelişim sonucu ile çok koklü firmalar bile logolarında bir takım değişikliğe gitmişlerdir. Bu değişimin sebebi ise logoların, renklerin, yazı karakterlerinin insanlara neler hissettirdiği ile ilgilidir. Örnek olarak Seçim sürecinde birçok partinin yazılarında daha düz ve sade karakterler kullanan Başkan Obama nın Gotham fontunu kullanması onun kendine olan güvenini simgelemekte ve insanlar farkına varmadan da olsa bunu hissedebilmektedir.  Başka açıdan bakılacak olursa yemek firmalarının logo tasarımlarında kırmızı rengini fazla kullanması ve bu rengin insanlara açlık hissini kazandırmasından öte gelmektedir. Günümüz Türkiye’sinde birçok firma sahibi logo tasarımı yaptırırken kendi istekleri doğrultusunda hareket etmekte ve bilgisizce tasarımlar ortaya çıkmaktadır. Bu tür tasarımlar amaca yönelik değildir ve kesinlikle ciddi destek ile ciddi tasarımlar yapılarak firmanızın kurumsalını oluşturmalıdır.