2013 yılı reklam yatırımlarında yüzde 10’luk büyüme.

Reklamcılar derneğine bağlı medya ajanslarının yapmış olduğu çalışmada elde edilen verilere göre 2013 yılı ilk 6 aylık reklam yatırımları sonuçları açıklandı. İlk 6 aylık verilere göre toplam harcama rakamı 2 milyar 644 milyon TL olarak kayıtlara girdi. 2012  yılı ile karşılaştırıldığında ilk altı aylık dönemde %10 büyüme sağlandığı görüldü. Yatırımların %58,29 u televizyon, %22,48 i basın, %8,89’unu dijital, %6,75 ini açık hava reklamcılığı %2,46 sını radyo reklamları %1.13 ünü sinema reklamları oluşturdu. Medya karmasında 2013 ün ilk 6 ayında diğer yıllara göre bir değişikliğin olmadığı görüldü. Bununla birlikte Reklamcılar Derneği üyesi ajanslarının tahminlerine göre %10 luk büyüme değerlerinin yıl sonuna kadar bir değişme olmayacağında sabit kaldı. Burdan çıkan sonuca göre önümüzdeki yıllara göre 2013 yılının son altı ayında reklam için harcanacak paralar ilk altı ayla aynı oranda devam edecek.

Reklam yatırımlarının tüm dünyada %3 büyüdüğü ve Avrupa dışındaki tüm bölgelerde reklam yatırımlarının arttığı görüldü.