İsim olarak totem tabela dendiğinde insanlara çok uzak gelmesine rağmen şehirler arası yolculuklarda yol kenarlarında bulunan büyük tabelalar dendiğinde insanların aklında totem tabelanın ne olduğu akılda çağrışım yapmaktadır. Şehir içlerinde de son yıllarda sıkça rastlamaya başladığımız totem tabelaların kullanımı oldukça artmıştır. Gerek yüksekliği gerekse büyüklüğü bakımından en etkili tabela örneklerinin başında gelmektedir.  Totem tabela çeşitleri günümüzde değişkenlik göstermese de yavaş yavaş daha gelişmiş ve görsel totem tabela imalatı yapılmaya başlanmıştır.

Totem tabelalar ağırlığı ve büyüklüğü baz alınarak yapıldığından genellikle çelik konstrüksiyon ve kompozit ürünler kullanılmakta ve uzun süre mukavemetini korumaktadır. Bir diğer adı da yol tabelası dır.   Reklam alanında önemli bir yeri olan totem tabelalar uzun yol güzergahında kullanıldığında milyonlarca insana ulaşan bir reklam ürününü temsil etmektedir.